>> ARKA    >> Szkoła podstawowa    >> Gimnazjum    >> Szkoła muzyczna    >> SECh ARKA    >> Camp ARKA    >> Szkoła Językowa    >> English
polska english


Nasze atuty:
- wysoki poziom nauczania
- rodzinny klimat
- małe klasy
- indywidualna praca z uczniem
- chrześcijański światopogląd
- ekumeniczny charakter szkoły
- bezpieczeństwo w szkole
- homeschooling (edukacja domowa)

o arce chsp gimnazjum
- specyfika szkoły
- program szkoły
- cele szkoły
- wydarzenia
- e-dziennik
- rok szkolny 2015/16
- wyniki sprawdzianów
- wydarzenia
- e-dziennik
- rok szkolny 2015/16
- wyniki egzaminów